Back to Top

Beton

Lees zeker onze leaflets

Tijdens het produceren van betonproducten komt er heel wat afvalwater vrij dat beladen is met zand en cement, waardoor het water een hoge pH en hardheid heeft.


Door de overheid zijn deze bedrijven verplicht om hun afvalwater in gesloten circuit te brengen vanaf 01/01/2015.


Eco-Vision levert hiervoor de nodige fysico-chemische installaties die het zand en cement gaat verwijderen uit het afvalwater via sedimentatie. Om het afvalwater vervolgens in gesloten circuit te brengen dient het water onthard te worden, hiervoor ontwerpt en bouwt Eco-vision onthardingsinstallaties op basis van koolzuur-dosering (CO2-dosering). De klant kan na het plaatsen van deze installatie het nullozer-statuut aanvragen, eventueel onder begeleiding van de milieu-consulenten van Eco-Vision.