Back to Top

Vacuümdestillatie

Lees zeker onze leaflets

In bijna elke industriële sector wordt er milieu-onvriendelijk afvalwater geproduceerd. Dit water mag niet zomaar geloosd worden in de riolering. Eco-Vision is hierin steeds op zoek naar de beste oplossing voor de klanten en het milieu.


Vacuüm-destillatie is één van de technieken die in aanmerking komt voor het behandelen van een brede waaier van afvalwaters. Dankzij een vacudest-systeem is het mogelijk om het zuivere water terug te winnen uit het afvalwater. Op deze manier wordt het mogelijk om de afvalwaterstroom te reduceren tot 99%. Het zuivere water kan herbruikt worden en alzo kan men een "zero-liquid discharge" oplossing bekomen.


Eco-Vision vertegenwoordigd hiervoor het bedrijf H2O met hun vacudesttechnologiën voor de Benelux.


De sectoren waarin dit succesvol kan toegepast worden zijn de volgende:


 • koelwateremulsie


 • emulsies voor olie-casting


 • spoelwater van reinigingsprocessen


 • spoelwater van voorbehandelingslijnen


 • spoelwater van roestvrijstaal beitsing


 • spoelwater van container-verwijdering


 • afvalwater van stortplaatsen


 • Principe:

 • Scheiding van vloeistoffen door variaties in het kookpunt


 • Alle bestanddelen die een hoger kookpunt hebben dan water zullen in het residu achterblijven


 • Doordat het zuivere water verdampt blijft er slechts een residu over van 0.5 - 5.0 % van het oorspronkelijk volume


 • De waterdamp is praktisch volledig vrij van onzuiverheden


 • Na condensatie van de waterdamp kan het destillaat terug herbruikt worden in het productieproces


 • Dankzij het gepatenteerde clearcat-systeem van de vacudest is het mogelijk om een hogere COD-reductie te bekomen dan bij conventionele systemen


 • Voordelen:

 • lage exploitatiekost


 • lage energiekost (45 - 65 kWu/m³)


 • groot toepassingsgebied


 • bacterie-vrij water (verdampingstemperatuur 80°C)