Back to Top

Opslag

Lees zeker onze leaflets

Bij ieder industrieel proces komt het gebruik van chemie voor.


Om dit veilig en gebruiksvriendelijk uit te voeren kan Eco-Vision de nodige Vlarem-conforme installaties leveren voor de opslag van anorganische chemie zoals kalkmelk, zoutzuur, salpeterzuur, natriumhydroxide, zwavelzuur ...


Maar ook voor de solventen kan Eco-vision zorgen voor de nodige opslagtanks.


Dit houdt in dat er gezorgd kan worden voor milieuvergunningen, controle van chemische resistentie van de gekozen materialen, conformiteitsattesten, indienststellingskeuringen, sturingen, volledig Vlarem conform.


Opslag van chemie van A tot Z verzorgt door Eco-Vision