Back to Top

Fysico-chemie

Lees zeker onze leaflets

Om zware metalen (zoals o.a. zink, nikkel, koper, chroom,...) te verwijderen dient het afvalwater naar de juiste neerslag pH gebracht te worden. Vervolgens wordt aan het afvalwater flocculant toegevoegd om een goed bezinkbare vlok te vormen. Sommige elementen zoals chroom(6) en cyanide dienen eerst ontgift te worden. Anionen zoals fluoride, fosfaat en sulfaat worden door toevoeging van coagulanten en flocculanten verwijderd. De hierboven vermeldde processen worden zowel batchgewijs (voor kleinere debieten) als in doorloop (voor grotere debieten) uitgevoerd

  • Oxidatie en reductie


  • De meeste bekende proceduren in deze tak is de verwijdering van zeswaardig chroom. Door het toevoegen van een reductor wordt driewaardig chroom verkregen dat als hydroxidevlok kan worden afgescheiden. Een ander welbekend fenomeen is de oxidatie van ijzer uit putwater om het dan als een neerslag te kunnen afvoeren.


  • Sedimentatie


  • Sedimentatie en filtratie worden toegepast voor de afscheiding van slecht oplosbare stoffen of van uitkristalliserende stoffen Omdat gravitaire sedimentatie tijdrovend is, wordt de zwaartekracht kunstmatig verhoogd in de zogenoemde centrifuge-afscheiders (decanters). Scheidingstijden van uren voor de statische systemen, worden gereduceerd tot seconden.