Back to Top

Ionwisselaarsysteem.

Selectieve ionenwisseling is zoals de naam reeds zegt, het selectief uitwisselen van bepaalde ionen uit afvalwater. Selectieve ionenwisseling wordt voornamelijk ingezet voor het verwijderen van één metaal uit het spoelwater na een procesbad. Met deze methode is het mogelijk om het metaal op te concentreren


Het opgeconcentreerde metaal kan men vanuit het regeneraat met een elektrolyse als vast metaal terugwinnen. In bepaalde toepassingen kan men het regeneraat van de selectieve ionenwisselaars terugvoeren in het procesbad. Indien men bijvoorbeeld op het spoelbad achter een nikkelchloride procesbad een selectieve wisselaar plaatst om de nikkelionen (welke in het spoelwater terechtkomen) te verwijderen en vervolgens de ionenwisselaar met zoutzuur regenereert komt een geconcentreerde nikkelchloride oplossing vrij welke teruggevoerd kan worden in het procesbad. De toepassing selectieve ionenwisseling is vooral interessant bij de terugwinning van kostbare metalen of kostbare procesvloeistoffen.


Een tweede toepassing voor selectieve ionenwisselaars is het regenereren van beitsbaden op basis van minerale zuren (zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur), alsmede anodiseerbaden van aluminium. In dit systeem worden de in de beitsbaden opgeloste metalen (zink, ijzer, enz.) als metaalzout verwijderd. Dankzij deze methode hoeft men een beitsbad niet periodiek te verversen omdat de metaalconcentratie in het beitsbad te hoog wordt.


Een derde toepassing van selectieve ionenwisseling is reeds genoemd als alternatief om metaalconcentraties na behandeling in een precipitatie installatie verder te verlagen.


Praktische toepassing van ionenwisseling:


Door behandeling van het afvalwater met behulp van ionenwisseling worden de volgende voordelen verkregen:


  • De hoge zuiverheid van het behandelde water, waardoor het opnieuw kan worden gebruikt, zodat op kosten voor wateraankoop en lozing van afvalwater wordt bespaard.


  • Een breed gebied van toepassingsmogelijkheden, geschikt voor het voor het verwijderen van diverse anorganische componenten.


  • Relatief weinig plaatsruimte nodig.


  • Volledig automatiseerbaar.


  • Praktisch geen beperkingen met betrekking tot het volume per tijdseenheid van het te behandelen water.