Back to Top

Demininstallatie.

Lees zeker onze leaflets

Dit proces is een omwisselingproces, waarbij een chemisch equivalente hoeveelheid metaalzout wordt omgeruild voor een chemisch equivalente hoeveelheid water. Dit proces is niet eeuwig durend. Met geregelde tussenpozen moeten de harsen worden geregenereerd. Hierbij komen de metaalzouten, nu echter in een veel geconcentreerdere vorm weer vrij.


Een ionenwisselingssyteem is feitelijk een concentreringssysteem voor metaalzouten. De bij de regeneratie vrijgekomen metaalzouten moeten nog verder worden behandeld in een batchgewijze precipitatie-installatie.


Indien ook de organisceh verontreinigingen uit het spoelwater verwijderd worden kan men het gezuiverde water hergebruiken in de galvano. De organische resten kunnen verwijderd worden met een koolfilter of met een hars dat specifiek voor absorptie van het organisch materiaal bedoeld is. Indien er tensio-actieven in het afvalwater aanwezig zijn dient dit geplaatst te worden.


De werking van de installatie is als volgt: In de kationwisselaar worden de zg. kationen zoals metalen Cr(3) en ook Na, K en Ca verwijderd en tegen de waterstofionen uitgewisseld tegen hydroxide ionen. Indien de ionenwisselaarskolommen vol zijn, d.w.z. dat alle aan het ionenwisselaarshars aanwezige waterstofionen en hydroxideionen uitgewisseld zijn tegen de in het afvalwater aanwezige zouten, moeten de kolommen geregenereerd worden. De geleidbaarheid van het water is een mat voor de beladingsgraad van de kolommen; als de kolommen verzadigd zijn dan zullen de ionen doorlaten en neemt de geleidbaarheid toe.


De kationwisselaar moet opnieuw beladen worden met waterstofionen door met ca 5%-achtige zoutzuur te spoelen. Het regeneraat van de kolom dient in de aanwezige zuurconcentraat voorraadtank ingevoerd te worden. De anionwisselaar moet opnieuw beladen worden met hydroxide-ionen, dit gebeurd door de kolom met 5%-achtige natronloog oplossing te spoelen. Dit regeneraat moet in de basische concentraat voorraadtank ingevoerd woden. Om het chemicaliënverbruik tot een minimum te beperken vindt de regeneratie meestal in tegenstroom plaats.